1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής

Τίτλος: 1ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Αναγεννητικής Ιατρικής

Ημερομηνία: 21-22 Ιουνίου 2019

Τόπος: ΚΕ.Δ.Ε.Α. Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Α' Ανακοίνωση:

Πρόγραμμα:

Για την εγγραφή σας στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΓΓΡΑΦΗ

Για την υποβολή εργασιών* στο συνέδριο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ *ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019