Ημερίδα Προχωρημένος Καρκίνος του Παχέος Εντέρου

Τίτλος: Ημερίδα Προχωρημένος Καρκίνος του Παχέος Εντέρου

Ημερομηνία: 4 Μαΐου 2019

Τόπος: Γένεσις, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: