16η Αρθροσκοπική Ημερίδα
Διλήμματα στη Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

Τίτλος: 16η Αρθροσκοπική Ημερίδα
Διλήμματα στη Αρθροσκοπική Χειρουργική Γόνατος

Ημερομηνία: 6 Απριλίου 2019

Τόπος: Αμφιθέατρο Γκιάλα, 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα: