25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικρουχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Τίτλος: 25ο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικρουχειρουργικής, Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου

Ημερομηνία: 19-21 Σεπτεμβρίου 2019

Τόπος: The Met Hotel, Θεσσαλονίκη