Συνέδρια

2 Σεπτεμβρίου 2023
«Ώμος» - Live Webinar
23 Φεβρουαρίου 2023
Ocular Oncology Happy Hour
11 Φεβρουαρίου 2022
Live Webinar - "MENISCUS"
25 Νοεμβρίου 2022
22 Μαΐου 2021
20-21 Φεβρουαρίου 2021
1st Optical Fair poster
16 - 17 Νοεμβρίου 2019
αφίσα, Διαβητικό Χωριό
4 - 5 Νοεμβρίου 2017
αφίσα, διαβητικό χωριό
21 - 23 Οκτωβρίου 2016
αφίσα, Αντιπαραθέσεις στη Νεφρολογία, Controversies in Nephrology
30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2016
Advances in Orthopaedics poster
11 - 12 Δεκεμβρίου 2015
Eurospine Diploma poster
7 - 9 Δεκεμβρίου 2015
αφίσα, Διαβητικό Χωριό
13 - 15 Νοεμβρίου 2015
9th Bapras Congress poster
17 - 20 Σεπτεμβρίου 2015
Eurospine Diploma poster
27 - 28 Απριλίου 2015
αφίσα, διαβητικό χωριό
7 - 8 Νοεμβρίου 2014
αφίσα, 16η διημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.
31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014
Rotary International
24 - 26 Απριλίου 2009
2 Σεπτεμβρίου 2023
«Ώμος» - Live Webinar
23 Φεβρουαρίου 2023
Ocular Oncology Happy Hour
11 Φεβρουαρίου 2022
Live Webinar - "MENISCUS"
25 Νοεμβρίου 2022
22 Μαΐου 2021
20-21 Φεβρουαρίου 2021
1st Optical Fair poster
16 - 17 Νοεμβρίου 2019
αφίσα, Διαβητικό Χωριό
4 - 5 Νοεμβρίου 2017
αφίσα, διαβητικό χωριό
21 - 23 Οκτωβρίου 2016
αφίσα, Αντιπαραθέσεις στη Νεφρολογία, Controversies in Nephrology
30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2016