Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I: Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

αφίσα, Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I: Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I:
Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Event Details
  • Start Date
    14 May 2017 08:00
  • End Date
    14 May 2017 20:00
  • Location
  • Address
    Thessaloniki City Hall
Map