Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα

αφίσα, Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα

Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα
στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Event Details
  • Start Date
    24 May 2014 08:00
  • End Date
    24 May 2014 20:00
  • Location
  • Address
    424 General Military Training Hospital
Map