Μαθήματα Απεικόνισης του Βυθού του Οφθαλμού

αφίσα, μαθήματα απεικόνισης του βυθού του οφθαλμού

Μαθήματα Απεικόνισης του Βυθού του Οφθαλμού
Σημειολογία και Ερμηνεία των Εικόνων

Event Details
  • Start Date
    8 November 2014, 08:00
  • End Date
    8 November 2014, 20:00
  • Location
  • Address
    Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA)
Map