Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

αφίσα, Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Event Details
  • Start Date
    3 Oct 2015 08:00
  • End Date
    3 Oct 2015 20:00
  • Location
  • Address
    Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA)
Map