Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

Event Details
  • Start Date
    15 Nov 2017 08:00
  • End Date
    15 Nov 2017 20:00
  • Location
  • Address
    Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA)
Map