Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

Event Details
  • Start Date
    20 Sep 2017 08:00
  • End Date
    20 Sep 2017 20:00
  • Location
  • Address
    Centre for Dissemination of Research Results of Aristotle University of Thessaloniki (KE.D.E.A.) A.U.T.H.
Map