Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

Event Details
  • Start Date
    30 May 2018 08:00
  • End Date
    30 May 2018 20:00
  • Location
  • Address
    Aristotle University Research Dissemination Center (KEDEA)
Map