1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

αφίσα, 1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη:
Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

Event Details
  • Start Date
    17 Mar 2017 08:00
  • End Date
    19 Mar 2017 20:00
  • Location
  • Address
    Olympic Museum
Map