4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

αφίσα, 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Event Details
  • Start Date
    8 Jun 2018 08:00
  • End Date
    8 Jun 2018 20:00
  • Location
  • Address
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Map