9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

αφίσα, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Event Details
  • Start Date
    2 December 2016, 08:00
  • End Date
    4 December 2016, 20:00
  • Location
  • Address
    Makedonia Palace Hotel
Map