Η ΜΙΚΡΟ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Η ΜΙΚΡΟ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

To register follow the link below:

REGISTRATION

Event Details
 • Start Date
  26 Jan 2022 20:30
 • End Date
  26 Jan 2022 22:30
 • Location
 • Organizer
  Organizer
  Οδοντριατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
 • In collaboration with
  In collaboration with
  UNICON Hellas