Αντιβιοτικά, Ορθολογική Χρήση

αφίσα, αντιβιοτικά ορθολογική χρήση

Αντιβιοτικά
Ορθολογική Χρήση

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    8 Ιούνιος 2013, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    8 Ιούνιος 2013, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης