Αντιμετώπιση της Υπεργλυκαιμίας στο Νοσοκομείο

αφίσα, Αντιμετώπιση της Υπεργλυκαιμίας στο Νοσοκομείο

Αντιμετώπιση της Υπεργλυκαιμίας στο Νοσοκομείο

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    8 Δεκ 2012 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    8 Δεκ 2012 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης