Αρθροσκοπικό Σεμινάριο

αφίσα, Αρθροσκοπικό Σεμινάριο

Αρθροσκοπικό Σεμινάριο

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    11 Φεβ 2011 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    11 Φεβ 2011 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χάρτης