Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I: Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

αφίσα, Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I: Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου I:
Νέα Τεχνολογία Συνεχούς Παρακολούθησης Γλυκόζης

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    14 Μάι 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    14 Μάι 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Χάρτης