Βελτίωση Αναστήματος, Δυνατότητες Συνέπειες

αφίσα, Βελτίωση αναστήματος

Βελτίωση Αναστήματος
Δυνατότητες – Συνέπειες

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    29 Νοε 2014, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    29 Νοε 2014, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης