Διαβαλκανική Ημερίδα “Υπερθερμία: Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου”

αφίσα, Διαβαλκανική Ημερίδα "Υπερθερμία: Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου"

Διαβαλκανική Ημερίδα
“Υπερθερμία: Ατοξική θεραπεία κατά του καρκίνου”

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    20 Ιούν 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    20 Ιούν 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Χάρτης