Διαβητικό Χωριό

αφίσα, διαβητικό χωριό

Διαβητικό Χωριό

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    15 Νοεμβρίου 2013, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    17 Νοεμβρίου 2013, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ