Διαβητικό Χωριό

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    13 Νοεμβρίου 2015, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    15 Νοεμβρίου 2015, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ