Διαβητικό Χωριό

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    21 Οκτωβρίου 2016, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    23 Οκτωβρίου 2016, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ