Διαβητικό Χωριό

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    4 Νοέ 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    5 Νοέ 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Πλατεία Κοτζιά
Χάρτης