Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

αφίσα, Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    17 Μαρτίου 2015, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    1 Απριλίου 2015, 20:00
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κατερίνη, Δράμα, Πειραιάς, Πάτρα, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη