Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

αφίσα, Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Εκπαιδευτικά μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    17 Μαρ 2015 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    1 Απρ 2015 20:00
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κατερίνη, Δράμα, Πειραιάς, Πάτρα, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη