Εκπαιδευτικά Μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

αφίσα, Εκπαιδευτικά Μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Εκπαιδευτικά Μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    4 Νοε 2015, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    8 Δεκ 2015, 20:00
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Χανιά, Καβάλα, Κιλκίς, Καλαμάτα