Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση

αφίσα, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Διατατικής Οστεογένεσης ή Ιστογένεσης με Θεωρητική και Πρακτική Άσκηση

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    1 Οκτ 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    31 Μάι 2018 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., Νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς"
Χάρτης