Επικοινωνία, Τύπος, Επαγγελματικές Συναντήσεις, Δείπνα Υποψήφιου Βουλευτή

Επικοινωνία, Τύπος, Επαγγελματικές Συναντήσεις, Δείπνα Υποψήφιου Βουλευτή

Επικοινωνία, Τύπος, Επαγγελματικές Συναντήσεις, Δείπνα Υποψήφιου Βουλευτή

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    1 Μάι 2012, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    30 Ιούνιος 2012, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ