Ετήσιο Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος – «Οραματιζόμενοι το μέλλον»

«Οραματιζόμενοι το μέλλον»

 

 

 

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να υποβάλετε την εργασία σας πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Λεπτομέρειες εκδήλωσης