Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα

αφίσα, Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα

Ινκρετινομιμητικά Φάρμακα
στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    24 Μάι 2014 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    24 Μάι 2014 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης