Καθημερινότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης

αφίσα, Καθημερινότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης

Καθημερινότητα και Σακχαρώδης Διαβήτης

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    12 Νοέ 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    12 Νοέ 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Capsis Hotel
Χάρτης