Μυοσκελετικά Προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας

αφίσα, Μυοσκελετικά Προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας

Μυοσκελετικά Προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    8 Μάι 2010 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    9 Μάι 2010 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Συνεδριακή Αίθουσα Οινοποιείου Κώστα Λαζαρίδη, Αδριανή Δράμας
Χάρτης