Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινότητά μας

αφίσα, Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινότητά μας

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην Καθημερινότητά μας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    1 Νοε 2015, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    1 Νοε 2015, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Capsis Hotel
Χάρτης