Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

αφίσα, Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

17η Ημερίδα ΣΕ.Δ.ΚΑ.
Περιφερικές Νευροπάθειες και Σύνδρομα Υπερχρησίας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    23 Μάι 2015 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    23 Μάι 2015 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Δημαρχείο Δράμας
Χάρτης