Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων

αφίσα, Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων

Προκλήσεις στην Αντιμετώπιση των Αθλητικών Κακώσεων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    21 Νοέ 2015 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    21 Νοέ 2015 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Ολυμπιακό μουσείο
Χάρτης