Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

αφίσα, Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    28 Φεβ 2015 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    28 Φεβ 2015 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης