Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Νεφρολόγων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    15 Νοε 2017, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    15 Νοε 2017, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης