Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Γαστρεντερολόγων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    20 Σεπ 2017, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    20 Σεπ 2017, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης