Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

αφίσα, Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    30 Μαρ 2018 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    31 Μαρ 2018 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Πρακτική Άσκηση σε Πτωματικά Παρασκευάσματα: Εργαστήριο Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) | Θεωρητικό Μέρος: Δώμα Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Χάρτης Εργαστηρίου Ανατομίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Χάρτης Δώματος Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"