Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος

αφίσα, Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος

Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Γόνατος

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    27 Μάι 2011 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    28 Μάι 2011 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Γ.Ν Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Χάρτης