Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

αφίσα, Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

Στοχεύοντας σε μια Κοινή Γλώσσα Ρευματολόγων Δερματολόγων

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    30 Μάι 2018 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    30 Μάι 2018 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Χάρτης