Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Πεπτικού

αφίσα, Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Πεπτικού

Στρωματικοί και Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Πεπτικού

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    3 Μαρ 2018 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    3 Μαρ 2019 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Nikopolis Hotel
Χάρτης