Σύγχρονες Τάσεις στην Εμφυτευματολογία

αφίσα, Σύγχρονες Τάσεις στην Εμφυτευματολογία

Σύγχρονες Τάσεις στην Εμφυτευματολογία

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    21 Οκτ 2016 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    22 Οκτ 2016 20:00
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Galaxy Hotel (Ηράκλειο) | The Met Hotel (Θεσσαλονίκη)
Χάρτης Galaxy Hotel

Χάρτης The Met Hotel