Τα Ορθοπαιδικά Προβλήματα στην Βρεφική και Παιδική Ηλικία

αφίσα, Τα Ορθοπαιδικά Προβλήματα στην Βρεφική και Παιδική Ηλικία

Τα Ορθοπαιδικά Προβλήματα στην Βρεφική και Παιδική Ηλικία

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    12 Μαρ 2011 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    12 Μαρ 2011 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Γ.Ν Παπαγεωργίου
Χάρτης