1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”

αφίσα, 1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. "Γ. Παπανικολάου"

1η Διημερίδα Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    29 Σεπ 2016 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    30 Σεπ 2016 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Grand Hotel Palace
Χάρτης