1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

αφίσα, 1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

1ο Πανελλήνιο Σχολείο Σακχαρώδη Διαβήτη:
Διαιτητική και Νοσηλευτική Φροντίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    17 Μαρ 2017 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    19 Μαρ 2017 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Χάρτης