10η Αρθροσκοπική Ημερίδα

αφίσα, 10η Αρθροσκοπική Ημερίδα

10η Αρθροσκοπική Ημερίδα

Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    3 Μαρ 2012 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    3 Μαρ 2012 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Αμφιθέατρο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Χάρτης