10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

αφίσα, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ocularinflammation-congress2018.gr

10th Panhellenic Congress of Ocular Inflammations and Infections poster
αφίσα, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων
Λεπτομέρειες εκδήλωσης
  • Ημερομηνία έναρξης
    30 Νοεμβρίου 2018, 08:00
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
    2 Δεκεμβρίου 2018, 20:00
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
  • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
    Makedonia Palace Hotel
Χάρτης